Obrázky

Sv. Jeroným Tisk na hliníkovém plechu, 420 Kč
Sv. Tomáš Akvinský Tisk na hliníkovém plechu 30x25, 320 Kč
Sv. Brigita Tisk na hliníku (420 Kč) Smaltová reprodukce (620 Kč) 31 x 42 cm
Panna Maria Hostýnská Tisk na hliníkovém plechu 16x21 cm, 250 Kč
Pražské Jezulátko Tisk na hliníkovém plechu 17x21 cm, 230 Kč
Svatý Norbert Tisk na hliníkovém plechu 20x28 cm, 450 Kč
Sv. Josef Tisk na hliníkovém plechu 22 x 18 cm, 220 Kč
Tři Terezie, Tisk na hliníkovém plechu. 320 Kč. 19 x 29 cm, 2001
Svatá Terezie Tisk na hliníkovém plechu 20x27 cm, 250 Kč
Hvězda nad vodami 260 Kč

 

 

© 2012, juliana-jirousova.cz